W koszyku: 0 szt.
Wartość: 0 zł.
Kosze wiklinowe
Kosze piknikowe i butelkowe
Gazetniki, parasolniki i ?mietniczki
Kosze kominkowe
Kosze kwiatowe
Kosze prezentowe
Kosze ogrodowe
Galanteria
Kosze dla zwierz?t
Artyku?y dzieci?ce
Kufry i bieli?niaki
Tace wiklinowe
Meble z wikliny
?yrandole
Skrzynki wiklinowe
Trumny wiklinowe
Artyku?y s?omiane
P?oty wiklinowe


Login:
Hasło:

Ogrod Kamien


Wiklina jest modna, efektowna, ekologiczna i wytrzyma?a.

Oferujemy Pa?stwu tradycyjne wyroby z wikliny znane od lat takie jak: kosze z wikliny, meble wiklinowe, kufry, szafki, kosze piknikowe, kosze dla zwierz?t, kosze kominkowe oraz mo?liwo?? zamówienia produktu wed?ug w?asnego wzoru.  Kosze prezentowe oraz walizki wiklinowe ciesz? si? wielkim zainteresowaniem jako opakowania na ró?nego typu prezenty, które mo?na ponownie wykorzysta?. Oferujemy tak?e skrzynki wiklinowe jako uzupe?nienie garderoby, wyposa?enia mebli z mo?liwo?ci? zamówienia w?asnych wymiarów.

?yczymy przyjemnych i udanych zakupów.Szanowni Pa?stwo

Je?eli jeste?cie zainteresowani poszczególnymi artyku?ami z naszego katalogu, prosimy o napisanie do nas zapytania drog? e-mailow? (nale?y poda? numery katalogowe). Informacj? o cenach i terminie realizacji wy?lemy do Pa?stwa w ci?gu 24 godzin.Nowy kosz kominkowy nr 225:540
Kufer wiklinowy

124
Kosz piknikowy

918
Parawan wiklinowy

Wiklina, wiklinowe kosze i koszyki prezentowe, wyroby z wikliny
Strona domowa | Promocje | Kontakt | Wspraca